Vädret Timrå

Vädret Timrå

Vädret Timrå

Om oss

Vi är en liten och personlig boendeförmedling som tar emot och ansluter unika och lokalt förankrade boende på landsbygden i MittSverige. Vi drevs fram till årsskiftet 2014 som ett projekt inom Leader Timråbygd. Därefter har vi gått över till att ägas av en ekonomisk förening. Målet och syftet med vår verksamhet är dels att skapa fler boenden för besökare i Timrå, men också att skapa möjlighet till en sidoinkomst för boende på landsbygden. När du bor hos oss stöder du en levande landsbygd!

Vår onlinebokning är ansluten till Citybreak via Näringslivsbolaget i Sundsvall och Visit Sundsvall.

Vår broschyr 2015

broschyr_lantnära2014_bild kopiera