Vädret Timrå

Vädret Timrå

Vädret Timrå

I Timrå finns fina fiskevatten

Drömmer du om ett spännande laxfiske, ett slappt aborrmete eller kanske en kamp med storgäddan? Du kan redan vid bokning välja att köpa till fiskepaket för att uppfylla drömmen. Fiskekort bokar du med länkarna nedan.

Köp vårt tilläggspaket för fiske

Fiskepaketet innehåller 1 haspelspö, en låda med drag, inplastade fiskekartor och fiskebroschyr. Du hyr per dygn och du ersätter förlorade drag och förstörd fiskeutrustning. Boka samtidigt som du bokar ditt boende via vår webbutik från 31/4 2015. Längre ner på sidan hittar du information om olika fiskeområden och länkar till fiskekortsbokning.

Familjefiske vid Wifstavarvstjärn

Put- and taketjärn som drivs av Storöringens fiskeklubb som är inriktade på just familjefiske. Tjärnen ligger central i Timrå i anslutning till Vivstavarvstjärns camping. Kontinuerlig utsättning görs. Den största röding som fångats i tjärnen var på 3,3 kg, så det finns fina möjligheter till bra fisk.

Fiskekort köpts på Gulf i Sörberge.

fiskebarn

Spännande laxfiske i Bergeforsen

Bergeforsfisket är ett fiskeområde vid Indalsälvens delta vid utloppet mot havet. Området är känt för sitt fina lax och havsöringsfiske. Laxen börjar stiga kring midsommar med en topp under juli. Det har varit en uppgång i laxfisket på senare år och det är inte ovanligt med laxar runt 20kg. Havsöringsfisket är som allra bäst på våren,från slutet av april och in i maj. Höstfisket kommer igång i mitten av september. Populär fiskeplats i Deltafisket (zon 3) är Stavrevikskurvan, där står det mycket fisk i de djupa hålorna. Här fiskar man oftast med spinnfluga, sänke eller stora tunga skeddrag för att komma ner till fisken i de djupa hålorna. Det finns även möjlighet att hyra båt för den som vill prova på så kallad harling. Det sker årliga utsättningar av både lax och havsöring.

Köp fiskekort för zon 3

Avkopplande skogsupplevelse i Lögdö vildmark

Lögdö vildmark är ett sammanhängande område i Ljustorp som omfattar 50 000 hektar land, 3500 hektar sjöar och tjärnar samt cirka 60 km åar och bäckar. I de många variationsrika mindre sjöarna och vattendragen finns det gott om öring, röding och regnbåge och i de många biflödena har bävern etablerat sig med dammar och hyddor. Gädda och abborre dominerar som fiskinslag i de större sjöarna, vilket erbjuder spännande fiske. Öring, röding, regnbåge

Det finns ett 30-tal sjöar och tjärnar där det finns öring, röding och regnbåge. Dessa vatten som ligger mellan 250 och 300 meter över havet är fattiga på vegetation och har kallt och syrerikt vatten, vilket gör dem tilltalande för laxfiskar. I Abborrtjärn, Ropnästjärn, Andersjön, Skälsjötjärn samt Stora Åstjärn sker kontinuerlig inplantering av öring, röding och regnbåge.

Köp fiskekort

Fiske i slingrande  åar

Ljustorpsåns fiskevårdsområde är ett naturskönt område med både sjöar och strömmande vatten. Mest känt är fisket i den 35 km långa Ljustorpsån och den oreglerade Mjällån. Fiskevård bedrivs kontinuerligt med bland annat utsättning av öring och regnbåge i ett antal tjärnar. Sjöarna Röjesjön , Aspen och Stavretjärnen bjuder på fiske efter vildvuxen gädda och abborre. Här får man fiska från båt. I de båda vattendragen Ljustorpsån och Mjällån har biotopvårdsåtgärder genomförts. Ljustorpsåns och Mjällån är kända för sitt goda fiske efter havsöring och harr. Det fångas även någon enstaka lax på sommaren. Bästa havsöringsfisket är på våren när smältvattnet börjat sjunka undan. Höstfisket efter fredningstiden kan också vara bra om vattnet inte fryser.

Köp fiskekort

Gäddfiske

Fiske i havet

Sportfisket längs kusten i Medelpad är fritt, d.v.s. det krävs inget fiskekort. Fiske kan bedrivas året runt efter olika arter, både från land och båt. Även från is, men det gäller att först försäkra sig om att isen håller och att vara försiktig. Fisket längs kusten är nyckfullt eftersom det påverkas av vind, temperatur, vattenstånd, strömmar m.m. Fisket efter lax är förbehållet fiskerättsägarna i enskilt vatten d.v.s. vid kusten inom 300 meter från fastlandet eller från ö av minst 100 meters längd.

Bästa fisket efter havsöring infaller efter islossningen och pågår tills att vattentemperaturen når 8-10 grader, vilket de flesta år innebär senare hälften av april och hela maj månad. Fisket kommer igång igen när vattentemperaturen sjunker framåt hösten. Gädda och abborre finns rikligt i Tynderösundet under sommaren. Strömming kan pimplas, spinnas med upphänger efter yttre kuststräckan vid Tynderösundet under maj – juni. När det gäller sik och harr så är fiske med fluga den lämpligaste metoden. Sik fiskas med fördel på vårisarna. Harrfisket brukar vara bra under sommar och höst och fiskas lämpligen med fluga.

Timrås fiskebroschyr

Välkommen